ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС!
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗАБРАНЕ КАНДИДАТЕ - ФОРМУЛАРИ
У наставку можете преузети потребну обавијест и формуларе за изјаве које попуњавају изабрани кандидати на јавном конкурсу

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ НА ИНТЕРНИ КОНКУРС

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ за пријем лица на стручно оспособљавање и усавршавање без заснивања радног односа у ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ

0 0