Контакт

Контактирајте нас

ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“
Реиса Џемалудина Чаушевића 1
76100 Брчко дистрикт БиХ
телефон: 049/234-740
централа: 049/217-422
факс: 049/216-050
е-маил: brcko.bolnica@gmail.com
ЈИБ 4600324320000
ПДВ број 600324320000
0 0