Informacije za pacijente

NARUČIVANJE PACIJENATA

08.06.2022 14:57
Slika
Naručivanje pacijenata moguće je izvršiti telefonom na broj 049/231-710 ili putem e-pošte na: pacijent@jzubrcko.com, svakim radnim danom od 08-15 sati. Prilikom naručivanja pacijent je obvezan navesti Ime i Prezime, specijalnost za koju se naručuje, broj zdravstvene iskaznice i broj uputnice. U sluča...
0 0