Slika
KOMISIJA ZA KVALITET I AKTREDITACIJU U ZDRAVSTVU (FBiH)-  AKAZ Odjeljenju ginekologije i porodilišta Bolnice Brčko distrikta BiH  dodjelila je fokusiranu akreditaciju „BOLNICA-PRIJATELJ BEBA „   Uspostavljanje,razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta u zdravstvu  kao i sigurnosti zdravstvene...
Slika
Spisak plaćenih računa po osnovu Zaključka Skupštine Brčko distrikt BiH
Slika
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MENADŽMENTA JZU „ ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ VEZANO ZA NAPAD NA MEDICINSKO OSOBLJE
Slika
REAKCIJA MENADŽMENTA JZU-a POVODOM IZNOŠENJA NEISTINA NA RAČUN OVE INSTITUCIJE
Slika
Razumijemo vaše nestrpljenje da okončate izolaciju, ali imajte na umu da su i zdravstveni kapaciteti u ovo vrijeme ograničeni i limitirani protuepidemijskim mjerama. Očekujemo vaše razumijevanje i pridržavanje uputa osoblja sve u cilju ubrzanja procesa.Menadžment JZU " Zdravstveni centar Brčko"
Slika
Osobe kojima ističe izolacija treba da telefonski kontaktiraju Zdravstvenu stanicu gdje imaju zdravstveni karton, ako nemaju zdravstveni karton treba da se jave u Zdravstvenu stanicu koja im je najbliža mjestu stanovanja. Potrebno je da zakažete termin pregleda da bi izbjegli gužve i neu...
0 0