Latinica | Ћирилица

ODLUKA O DJELIMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG POZIV ZA LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

17.09.2021. god.

REZULTATI INTERVJUA O SELEKCIJI KANDIDATA ZA DIREKTORA JZU" Zdravstveni centar Brčko" ; PRVOG ZAMJENIKA DIREKTORA JZU" Zdravstveni centar Brčko" i DRUGOG ZAMJENIKA DIREKTORA JZU" Zdravstveni centar Brčko"

OBJAVLJENO:06.09.2021.god.

IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA ZA DIREKTORA JZU" Zdravstveni centar Brčko" ; PRVOG ZAMJENIKA DIREKTORA JZU" Zdravstveni centar Brčko" i DRUGOG ZAMJENIKA DIREKTORA JZU" Zdravstveni centar Brčko"

OBJAVLJENO 31.08.2021.god.

REZULTATI INTERVJUA ZA LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

30.08.2021.god.

TERMINI INTERVJUA ZA LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

OBJAVLJENO:23.08.2021.god.

REZULTAT INTERVJUA ZA SPECIJALIZACIJU

OBJAVLJENO:23.08.2021. god.

ODLAŽU SE TERMINI USMENOG INTERVJUA ZA DATUME: 23.08.2021. I 24.08.2021.god.

OBJAVLJENO: 20.08.2021.god.

TERMINI INTERVJUA

OBJAVE ZA: 18.08.2021. ; 19.08.2021 i 20.08.2021.

NOVO!!! 03.08.2021.

NOVO!!! 02.08.2021.

REZULTATI INTERVJUA ZA SPECIJALIZACIJE

28.05.2021. i 31.05.2021.

TERMINI INTERVJUA ZA SPECIJALIZACIJE

Objavljeno: 20.05.2021.god. i 28.05.2021.god.

Obavještenje - odgođen intervju za kandidate za specijalizaciju

OBJAVLJENO:29.01.2021.god

REZULTATI INTERVJUA - doktor specijalista interne medicine

OBJAVLJENO:26.01.2021.god.

Izmjena termina

TERMINI INTERVJUA za specijalizacije i dr spec. interne medicine

22.01.2021.god.

REAKCIJA MENADŽMENTA JZU-a POVODOM IZNOŠENJA NEISTINA NA RAČUN OVE INSTITUCIJE

OBJAVLJENO:8. 1. 2020.

(VIDEO)

Uputstvo za primjenu zaštitne opreme - COVID-19

VIDEO ZAPIS JE NAMIJENJEN ZDRAVSTVENIM RADNICIMA KOJI ULAZE U SOBE ZA IZOLACIJU OBOLJELIH OD CORONA VIRUSA

Javne nabavke

 

KOMISIJA ZA KVALITET I AKTREDITACIJU U ZDRAVSTVU (FBiH)- AKAZ

 

 

Objavljeni akti JZU

0 0