Informacije

NARUČIVANJE PACIJENATA

 

08.06.2022 14:57
Slika
 

Naručivanje pacijenata moguće je izvršiti telefonom na broj 049/231-710 ili putem e-pošte na: pacijent@jzubrcko.com, svakim radnim danom od 08-15 sati. Prilikom naručivanja pacijent je obvezan navesti Ime i Prezime, specijalnost za koju se naručuje, broj zdravstvene iskaznice i broj uputnice.

U slučaju spriječenosti dolaska na zakazani pregled, pacijent je dužan otkazati pregled, a najkasnije dva dana prije zakazanog termina.

Pacijenti koji se ne pridržavaju ove preporuke neće moći više zakazivati preglede na ovaj način.

0 0