Informacije

KOMISIJA ZA KVALITET I AKTREDITACIJU U ZDRAVSTVU (FBiH)- AKAZ

 

08.06.2022 15:05
Slika
 

KOMISIJA ZA KVALITET I AKTREDITACIJU U ZDRAVSTVU (FBiH)-  AKAZ Odjeljenju ginekologije i porodilišta Bolnice Brčko distrikta BiH  dodjelila je fokusiranu akreditaciju „BOLNICA-PRIJATELJ BEBA „

 

Uspostavljanje,razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta u zdravstvu  kao i sigurnosti zdravstvene zaštite je osnovni je okvir za smjernice, strateško planiranje  menadžmenta JZU „ZC Brčko“, Brčko distrikta BiH  sa ciljem implementacija aktivnosti za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH.

 

Zaštita,promocija i podrška dojenju  prioritet je zdravstva u cijelom svijetu, stoga je JZU „ZC Brčko“, Brčko distrikta BiH na odjeljenju ginekologije i porodilišta Bolnice Brčko  poduzela   inicijativu kao i niz aktivnosti kako bi se ispunili akreditacijski standardi i kriteriji za dodjelu Akreditacije „Bolnica-prijatelj beba“ od Komisije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (F BiH) – AKAZ.

Naime, tokom 1991. i 1992. godine UNICEF I WHO pokrenuli su  inicijativu „bolnica- prijatelj beba“ i u ovaj proces se uključilo više od 20 000 bolnica u 156 zemalja svijeta.

Na osnovu UNICEF-ove preporuke o deset koraka ka uspješnom dojenju Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila standarde za akreditaciju „bolnica-prijatelj beba“.

Akreditacijom „bolnica- prijatelj beba“ se na jedan institucionalizovani i sistematski način stvara ambijent za primjenu preporuka za ishranu novorođenčeta dojenjem od samog rođenja,onako često i onoliko dugo koliko to sama beba želi, jer skoro sve majke(oko 95%) mogu uspješno da doje. Zbog toga je izuzetno važno podstaknuti laktaciju i dojenje unutar prvih 6 sati života novorođenčeta.

Akreditacija je takođe i način da se u zdravstvenim ustanovama postigne i održi visoki nivo u kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga.

Kvalitet je trajno opredeljenje Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i u vezi s tim preduzete su odgovarajuće aktivnosti da bi se stvorio ambijent za primjenu „10 koraka ka uspješnom dojenju“ i da bi se ispunili akreditacijski standardi. Nakon aplikacije za sticanje zvanja „Bolnica-prijatelj beba“ i velikog angažovanja osoblja porodilišta ispunjeno je 95,90% akreditacijskih standarda i kriterija. 

Na osnovu toga  Komisija za akreditaciju AKAZA-a Odjeljenju ginekologije i porodilišta je 16.07.2015 godine  dodijelila fokusiranu akreditaciju „Bolnica- prijatelj beba“ u trajanju od tri godine.

Program bolnica prijatelj beba svuda u svijetu predstavlja mjeru visokog standarda i kvaliteta koji porodilište pruža te će zdravstveni profesionalci u svom budućem radu i dalje unapređivati kvalitet usluga na dobrobit svih porodilja i novorođenčadi.

0 0